Jump to Navigation

Umunyamakuru Mugabe Robert arashaka ko ibyemezo bya Guverinoma biseswa

admin's picture
Mugabe

Mu ibaruwa Mugabe Robert yandikiye Minisitiri w’intebe, abasaba ko hafatwa umwanzuro wihuse wo guhagarika Inama y’Ubutegetsi y’Inama Nkuru y’Itangazamakuru, akavuga ko n’ubwo yashyizweho na Guverinoma byakozwe mu buryo bunyuranjyije n’Itegeko rigenga Inama Nkuru y’Itangazamakuru, ahubwo ngo hagendewe ku mushinga w’itegeko ritari ryatorwa. Mugabe avuga ko hirengagijwe Itegeko No 30/2009 ryo kuwa 16 Nzeri 2009, ingingo ya 9 y’Itegeko rishyiraho Inama Nkuru y’Itangazamakuru, kuko ari ryo rikigenderwaho kugeza ubu, akaba avuga ko ibi byemezo binyuranye n’itegeko kandi bigomba guseswa ntayandi mananiza.

Ingingo ya 10 y’umushinga w’Itegeko rigenga Inama Nkuru y’Itangazamakuru, ivuga ko abagize Inama y’ubutegetsi ari abantu barindwi bashyirwaho n’Inama y’Abaminisitiri, muri bo 30% bakaba ari abagore. Ikomeza ivuga ko bagomba kuba ari inyangamugayo, bafite ubwenegihugu nyarwanda kandi batuye mu Rwanda.Itegeko Mugabe avuga ko ryirengagijwe ryo rigaragaza y’Ubutegetsi y’Inama Nkuru y’Itangazamakuru igizwe n’abantu barindwi, bashyirwaho harimo babiri (2) bahagarariye Guverinoma bashyirwaho n’Inama y’Abaminisitiri ariko batanzwe na minisiteri ifite Itangazamakuru mu nshingano zayo,Batatu (3) bahagariye ibitangazamakuru byemewe bikorera mu Rwanda ; muri bo Babiri (2) batorwa na batorwa n’abahagarariye ibitangazamakuru byigenga, umwe (1) utorwa mu bitangazamakuru bya Leta ,Umwe (1) uhagarariye izindi nzego zigenga zitegamiye kuri Leta ariko zikorana n’Itangazamakuru, Umwe (1) uhagarariye urwego rw’abikorera.

Abagize Inama y’Ubutegetsi y’Inama Nkuru y’Itangazamakuru batorerwa manda y’imyaka itatu ishobora kongerwa inshuro imwe gusa.Kuri Robert Mugabe ngo iyi nama nidaseswa mu minsi 30 ahereye igihe yandikiye guverinon’a ngo aragana Urukiko rw’Ikirenga abe arirwo rumurenganura.Inama Nkuru y’Itangazamakuru ishyirwaho n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ingingo ya 34.Ingingo ya 200 ivuga ko Itegeko Nshinga ari ryo tegeko ry’igihugu risumba ayandi. Itegeko ryose, icyemezo cyose binyuranyije na ryo nta gaciro na gato bigira.


Muhirwa  Oliver / Izuba Radio   -  Kigali

 

 

 

Comments

I have met two of Izuba Radio members, Vedaste ufitabe and Regina, this has made me love your station. I listen to your english news and follow some of your projects, am getting something from you. Hallo Izuba. Phil Chinkhokwe,Lilongwe-Malawi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.


Main menu 2

Article | by Dr. Radut